Avveckling för hyresgäster

Avveckling

Att avveckla en verksamhet kan bli kostsamt. Vi hjälper dig genom hela processen så att det blir så kostnadseffektivt som möjligt.

Avveckling

Att avveckla en butik, ett kontor eller t ex en logistikverksamhet kan vara komplicerat. Tajmar din önskan om avveckling med de uppsägningstider som finns i ditt hyresavtal?
Oavsett, kan vi på Ahlestål & Co ge dig de bästa strategiska råden för en så smidig och snabb avveckling som möjligt.

Avvecklingsprocessen kan se ut så här:

  • Ett inledande möte där vi tillsammans går igenom dina förväntningar med avvecklingen. Vi får information om den aktuella lokalen och din önskade målsättning.
  • Analys av hyresavtal. Vi granskar noggrant ditt hyresavtal för att identifiera villkor och eventuella klausuler som kan påverka avvecklingsprocessen. Vi ser till att du får en klar förståelse för dina rättigheter och ditt ansvar enligt hyresavtalet.
  • Uppsägning av hyresavtal och förhandling med fastighetsägaren. Vi hjälper dig att säga upp hyresavtalet på ett korrekt sätt och förhandlar därefter med fastighetsägaren om butikens avveckling. Vår målsättning är att uppsägningsprocessen blir smidig och att du kommer ur hyresavtalet enligt önskemål. Förhandlingen kan innehålla diskussioner om eventuella förpliktelser, som till exempel uppfyllande av kontraktstid, hyreskostnader samt återställandegrad. Vårt mål är att minimera negativa konsekvenser och förhandla fram en överenskommelse som är så gynnsam som möjligt för dig.
  • Butikens/kontorets/anläggningens avveckling. Vi kan även stötta dig genom planeringen och genomförandet av lokalens avveckling. Behöver lokalen återställas har vi professionella byggprojektledare till hands.

Steg för steg

Så går det till1. Analys

Projektet startar med en utförlig analys av den befintliga verksamheten, för att kartlägga nuläget. Detta för att skapa bästa möjliga underlag för att hitta en effektiv lösning.2. Strategi

Med en stark koppling till nulägesanalysen presenteras en strategi och en lösning framåt. Kryddat med stort engagemang skräddarsys en unik plan för varje enskilt fall.3. Action

Nu kan arbetet börja. Tack vare en handlingskraftig åtgärdsplan tar vi ett helhetsgrepp över verksamheten och börjar arbetet, med samma passion som om det vore vårt egna företag.4. Resultat

Med över 30 år inom branschen har vi levererat många häpnande resultat. Med fullt fokus på lönsamhet och ett brinnande intresse för affärer, är vår målsättning att leverera bästa tänkbara resultat för din verksamhet.

Ahlestål & Co

Utvalda samarbeten

Kom igång

Spara pengar med Ahlestål & Co

Kontakta oss så berättar vi mer.