Hyresförhandling för hyresgäster

Hyresförhandling

En hyresförhandling behöver man planera i god tid. Om du vill säga upp ditt hyresavtal behöver det göras på rätt sätt. Vi hjälper dig igenom hela processen till dess att hela förhandlingen är klar.

Hyresförhandling

Hyror är en av de största kostnadsposterna i ett företag. Därför är det viktigt att ha koll på att man betalar ”rätt” hyra och att man har förhandlat bra hyresvillkor. Vi är din partner för framgångsrika och lönsamma hyresförhandlingar. Vi förstår vikten i att ha bra hyresvillkor och rätt texter i hyresavtal och har erfarenhet av hur snabbt en hyresförhandling kan förbättra lönsamheten för ett företag.
Oavsett om du fått en uppsägning av en hyresvärd eller om du själv vill säga upp ditt hyresavtal kan vi hjälpa dig.

Har du fått en uppsägning?

Om du fått en uppsägning av ditt hyresavtal är det viktigt att först undersöka om den är giltig. Det finns flera formkrav som måste vara uppfyllda. Du behöver också hänskjuta ärendet till Hyresnämnden.

Vill du säga upp ditt hyresavtal?

Om du vill säga upp ditt hyresavtal är det viktigt att uppsägningen skrivs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.
Vi hjälper dig att analysera dina nuvarande villkor, dina ekonomiska siffror och ger dig sen ett förslag på hur uppsägningen skulle kunna utformas. Även när du själv säger upp är det viktigt att hänskjuta ärendet till Hyresnämnden.

Ahlestål & Co:s framgång är kopplad till din framgång. Genom att välja oss som din samarbetspartner i hyresförhandlingar kan du vara säker på att varje steg tas med målsättningen att nå det bästa möjliga resultatet för ditt företag.
Kontakta oss redan idag för att påbörja resan mot en framgångsrik hyresförhandling.

Förhandlingsprocessen

En hyresförhandling av lokaler är en komplex process som kräver noggrannhet och förhandlingsfärdigheter. Processen involverar vanligtvis flera steg och förhandlingsparametrar.

  • Förberedelse Innan själva förhandlingen påbörjas är det viktigt att noggrant förbereda sig. Hur fungerar verksamheten idag? Hur ser de ekonomiska siffrorna ut? Hur ser marknadshyrorna ut idag? Oavsett om du blivit uppsagd eller själv säger upp är det viktigt att ha koll på aktuella marknadshyror där du har din lokal. Vi på Ahlestål & Co har god kännedom om gällande marknadshyror och kan vara ett bra bollplank i att bedöma om dina lokaler har rätt hyresnivåer. Vi hjälper dig att definiera dina krav och önskemål.
  • Förhandling Med vår långa erfarenhet förhandlar vi med fastighetsägaren på ett professionellt och övertygande sätt och strävar efter att säkerställa de mest fördelaktiga villkoren för din lokal. Vår skicklighet i förhandlingsteknik kombineras med marknadskännedom för att uppnå bästa möjliga resultat.
  • Hyresavtalet Vi granskar och förhandlar varje del av det föreslagna hyresavtalet för att säkerställa att det överensstämmer med hyreslagstiftningen och skyddar ditt företags intressen.
  • Uppföljning och support Vårt engagemang slutar inte när hyresavtalet är undertecknat. Vi erbjuder långsiktig strategisk rådgivning för att säkerställa att din verksamhet fungerar i lokalerna. Om det uppstår problem under pågående avtalstid eller om förutsättningar förändras finns vi alltid tillgängliga för att hjälpa till att hitta lösningar.

Steg för steg

Så går det till1. Analys

Projektet startar med en utförlig analys av den befintliga verksamheten, för att kartlägga nuläget. Detta för att skapa bästa möjliga underlag för att hitta en effektiv lösning.2. Strategi

Med en stark koppling till nulägesanalysen presenteras en strategi och en lösning framåt. Kryddat med stort engagemang skräddarsys en unik plan för varje enskilt fall.3. Action

Nu kan arbetet börja. Tack vare en handlingskraftig åtgärdsplan tar vi ett helhetsgrepp över verksamheten och börjar arbetet, med samma passion som om det vore vårt egna företag.4. Resultat

Med över 30 år inom branschen har vi levererat många häpnande resultat. Med fullt fokus på lönsamhet och ett brinnande intresse för affärer, är vår målsättning att leverera bästa tänkbara resultat för din verksamhet.

Ahlestål & Co

Utvalda samarbeten

Kom igång

Spara pengar med Ahlestål & Co

Kontakta oss så berättar vi mer.