Strategisk rådgivning för hyresgäster

Strategisk rådgivning

Att etablera ett framgångsrikt butiksnät eller andra verksamheter kräver en noga genomtänkt strategi och en helhjärtad satsning. Strategisk rådgivning spelar en avgörande roll i denna process och kan vara avgörande för att säkerställa en framgångsrik och smidig etablering.

Strategisk rådgivning

Beroende på din verksamhets behov och var du befinner dig anpassar vi den strategiska rådgivningen efter dina önskemål. Vi kan arbeta igenom allt detta eller välja ut delar. Den strategiska rådgivningen erbjuds kontinuerligt under hela vårt samarbete.

En lyckad start på ett nytt samarbete med Ahlestål & Co skulle kunna se ut på följande sätt:

En lyckad start

  • Ett inledande möte där vi gör en behovsanalys. Vi går igenom ditt företags mål, utmaningar och behov. Vi definierar syftet med rådgivningen och vad som förväntas uppnås.
  • Datainsamling och analys. Vi får ta del av dina butikers ekonomiska siffror samt annan relevant information. Därefter görs en analys över de befintliga butikerna. Vilka går bra och vilka är olönsamma? Vad kan vara orsaken? Vi går igenom butikskedjans framgångsfaktorer och utmaningar.
  • Om behov finns att etablera fler butiker/verksamheter, arbetar vi fram en etableringsstrategi i nära samarbete med er. Vi gör en geografisk planering och tar fram ett förslag var dina butiker/verksamheter lämpligast bör etableras, men hänsyn till befolkningsdensitet, konkurrens och tillgänglighet. Vi fastställer även etableringsmål.
  • Därefter gör vi en implementeringsplan som även inkluderar eventuella åtgärder för befintliga butiker/verksamheter. Åtgärder för befintliga butiker/verksamheter kan t ex innebära kostnadsbesparingar genom t ex hyresförhandlingar, flyttar, minskningar eller att göra butiker/verksamheter större.

Sammanfattningsvis kan Ahlestål & Co erbjuda en heltäckande strategisk rådgivning för ditt företag, för ditt befintliga butiksnät och/eller när du planerar att expandera till nya marknader. Genom att få hjälp att navigera i komplexa frågor får du möjlighet att maximera dina chanser att lyckas och minimerar risker och onödiga kostnader i din etablering.

Steg för steg

Så går det till1. Analys

Projektet startar med en utförlig analys av den befintliga verksamheten, för att kartlägga nuläget. Detta för att skapa bästa möjliga underlag för att hitta en effektiv lösning.2. Strategi

Med en stark koppling till nulägesanalysen presenteras en strategi och en lösning framåt. Kryddat med stort engagemang skräddarsys en unik plan för varje enskilt fall.3. Action

Nu kan arbetet börja. Tack vare en handlingskraftig åtgärdsplan tar vi ett helhetsgrepp över verksamheten och börjar arbetet, med samma passion som om det vore vårt egna företag.4. Resultat

Med över 30 år inom branschen har vi levererat många häpnande resultat. Med fullt fokus på lönsamhet och ett brinnande intresse för affärer, är vår målsättning att leverera bästa tänkbara resultat för din verksamhet.

Ahlestål & Co

Utvalda samarbeten

Kom igång

Spara pengar med Ahlestål & Co

Kontakta oss så berättar vi mer.