Etablering

Så lyckas du med din etablering

Etablering

Söker du ett professionellt och skräddarsytt stöd för att göra din butiks-, kontors- eller logistikanläggningsetablering smidigare och mer framgångsrik? Då har du kommit rätt!
Ahlestål & Co erbjuder expertis och en helhetslösning för att säkerställa att din etablering blir en succé. Med vår breda erfarenhet av etableringar inom de nordiska länderna, vårt skickliga team och stora kontaktnät är vi här för att göra din vision till verklighet.

Varför välja oss?

Ahlestål & Co har byggt upp en imponerande erfarenhet under 30 år och har genom åren arbetat med ett brett spektrum av projekt, från butiker, kontor, till storskaliga logistikanläggningar. Oavsett storlek eller komplexitet har vi kunskapen att guida dig genom varje steg på vägen.

Specialiserad expertis

Vi förstår att varje företag och varje etablering är unik. Därför skapar vi skräddarsydda lösningar som passar dina specifika behov och mål. Vi kommer att samarbeta med dig för att utforma och implementera en strategi som är perfekt anpassad till din verksamhet.

Resultatorienterad tillväxt

Vår främsta målsättning är att se till att din etablering blir en framgång. Vi fokuserar på att skapa värde och hjälpa dig att uppnå lönsamhet och tillväxt. Genom att arbeta med Ahlestål & Co kommer du att ha en partner som delar ditt mål – att lyckas.

Vår process

Vi har utvecklat en tydlig och strukturerad process:

  • Faktainsamling och analys: Vi börjar med att lära känna din verksamhet och dina mål. Vi diskuterar vad som är era framgångsfaktorer, goda grannar, flöden, tillgänglighet samt vad är viktigt för er verksamhet för att lyckas. Vi diskuterar era storleksbehov, vad som är viktiga krav i lokalen. Vi gör en marknadsanalys för att identifiera potentiella platser där er målgrupp är koncentrerad och analyserar om konkurrenskraften är hanterbar.
  • Etableringsstrategi: Utifrån all fakta tar vi fram en etableringsstrategi för att få en samlad och enhetlig bild över vad som är viktigt för att era etableringar ska bli lyckosamma
  • Etableringsplan: När etableringsstrategin är genomarbetad jobbar vi vidare med en etableringsplan med förslag på lämpliga orter, områden, handelsplatser eller gator där vi tror att det finns störst framgångsfaktorer för er verksamhet att lyckas.
  • Prioritering: Efter att etableringsplanen är fastställd hjälper vi till att sätta en prioriteringsordning när etableringarna ska genomföras. I prioriteringen tas även hänsyn till omvärldsfaktorer, aktuella lediga lokaler, ombyggnader eller uppbyggnader av nya intressanta områden mm.
  • Verkställande: När etableringsstrategin och en etableringsplan med en tydlig prioriteringsordning är klar hjälper vi till att leta efter de bästa tänkbara lokalerna. Vi har ett mycket stort kontaktnät som gör att vi snabbt kan skanna av marknaden. Vi jobbar för att du ska få de bästa möjliga villkoren för att snabbt nå lönsamhet och förhandlar om avtalstexten i hyresavtalet till förmån för din verksamhets bästa.

Sammanfattningsvis

Vi har utvecklat en tydlig och strukturerad etableringsprocess, vi har ett stort kontaktnät i de nordiska länderna och mycket god erfarenhet av att bedöma lägen. Vi har också mycket god kunskap inom hyresjuridik vilket gör att vi säkerställer att hyresavtalen med dess villkor förhandlas på bästa möjliga sätt.
Vi är din pålitliga samarbetspartner, redo att erbjuda vägledning och stöd under hela din spännande etableringsresa.

Steg för steg

Så går det till1. Analys

Projektet startar med en utförlig analys av den befintliga verksamheten, för att kartlägga nuläget. Detta för att skapa bästa möjliga underlag för att hitta en effektiv lösning.2. Strategi

Med en stark koppling till nulägesanalysen presenteras en strategi och en lösning framåt. Kryddat med stort engagemang skräddarsys en unik plan för varje enskilt fall.3. Action

Nu kan arbetet börja. Tack vare en handlingskraftig åtgärdsplan tar vi ett helhetsgrepp över verksamheten och börjar arbetet, med samma passion som om det vore vårt egna företag.4. Resultat

Med över 30 år inom branschen har vi levererat många häpnande resultat. Med fullt fokus på lönsamhet och ett brinnande intresse för affärer, är vår målsättning att leverera bästa tänkbara resultat för din verksamhet.

Ahlestål & Co

Utvalda samarbeten

Kom igång

Spara pengar med Ahlestål & Co

Kontakta oss så berättar vi mer.